• slider

  TV Green

  To nowa Platforma multimedialna :

  A NEW MULTIMEDIA PLATFORM :

  Projekty, Wizje, Aspiracje, Idee Koncepcje i dokonania grupy Green
  Projects, Visions, Aspirations, Ideas, Concepts and Green Energy PL's Achievements
 • slider

  Smart City/EkoZakopane 2017

  Sledź nasz kanał juz dziś!

 • slider

  Innovations

  Innowacje z całego w swiata w jednym miejscu!

Kanał Youtube

Poszukujesz ciekawych projektów do ulokowania kapitału, szukasz nowatorskich rozwiązań? Na naszym kanale YT znajdziesz ciekawe propozycje inwestycyjne zarówno z branży Odnawialnych Źródeł Energii, rynku nieruchomości, niskoemisyjnego transportu, jak również nowości technologiczne oraz prezentacje innowacyjnych rozwiązań z segmentu IT.

Projekty

Pracujesz w branży Odnawialnych Źródeł Energii? Interesuje Cię tematyka niskoemisyjnego transportu, poszukujesz nowatorskich rozwiązań IT? Zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi projektami. W tym dziale prezentujemy zrealizowane projekty, projekty w trakcie realizacji a także najbliższe plany. Zapraszamy!

Social Networks

Chcesz nasz śledzić na bieżąco? Interesujesz się naszą pracą i projektami? Poszukujesz newsów z branży czy materiałów eksperckich? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasze kanały social media, w nich znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące Grupy Green, ale również informacje z rynku oraz materiały z branżowego magazynu „Green Economy”. Polub nas i śledź na bieżąco.

Youtube channel

Are you looking for some interesting projects to locate your capital? Are you looking for innovative solutions? On our YT channel you will find fascinating investing proposals related to Renewable Energy Sources, real property market, low-emission transport, recent technological developments, and presentations of innovative solutions from IT sector.

Projects

Do you work in renewable energy sector? Are you interested in low-emission transport? Are you looking for innovative solutions? We encourage you to get acquainted with interesting projects. In this section we present the implemented projects, the projects in the implementation process and our recent plans. You are welcome to join us and follow discussions!

Social Networks

Do you want to stay updated? Are you interested in our job and projects? Are you looking for the current news from the branch or expertise? Or maybe you would like to join us? We invite you to visit our social media accounts. You will find there all the important information concerning Green Group, the market and articles from our trade magazine, called: “Green Economy”. Just like and follow our pages and be up to date.

424

Filmów

17 232

Wyświetleń

12

Kanałów

424

Movies

17 232

Views

12

Channels

ART

Lubimy wszystko co kreatywne. Tworzymy działania promujące polską sztukę w kraju i zagranicą.

EMIRATES

Presentation of our integration structure and improvement of communication between the Emirate and the European business socjety

GREEN CARS

We actively conduct the idea of non-emission mobility as a rensponse to the need for walking away from the combustion vehicles technology

GREEN ENERGY

Zielona energia nabiera coraz większego znaczenia w zrównoważonych gospodarkach świata. Czysta energia nie szkodzi środowisku i pochodzi w 100% z odnawialnych źródeł.

INNOVATIONS

How to implement technology transfer effectively and how to build a competitive position on the market

INTRO

Prezentacja naszych możliwości multimedialnych. Animacje, efekty audiowizualne i motion design w naszym wykonaniu

NEWS

Review of the latest information not only from the business world but about technology, science and innovations as well

OFFER

Presentation of our achievements, projects, acquired experience and stable market position

SMART BUILDING

Domy modułowe, pasywne, budynki plus energetyczne to nowoczesne budownictwo, które zmienia wygląd naszych miast i poprawia komfort życia ich mieszkańców.

SMART CITY

Prezentujemy ciekawe rozwiązania, bez których nie mogą się obejść inteligentne aglomeracje. Sprawdź nasze inspiracje!

TOURISM

Podróże są ważnym elementem kształtującym nasza osobowość i światopogląd. Otwierają nas na inne kultury i ludzi z różnych zakątków świata. Promujemy turystykę polską i zagraniczną.

UKRAINE

Promujemy regiony zaprzyjaźnionych krajów. Prezentujemy wartości regionalne jakie możemy odkrywać.

ART

We like everything creative.We create activities promoting Polish art at home and abroad

EMIRATES

Presentation of our integration structure and improvement of communication between the Emirate and the European business socjety

GREEN CARS

We actively conduct the idea of non-emission mobility as a rensponse to the need for walking away from the combustion vehicles technology

GREEN ENERGY

Green Energy is growing in importance in the world's sustainable economies. Clean energy does not cost any environmental damage and comes 100% from renewable energy sources.

INNOVATIONS

How to implement technology transfer effectively and how to build a competitive position on the market

INTRO

Presentation of our multimedia capabilities. Animations, audiovisual effects and motion design in our performance

NEWS

Review of the latest information not only from the business world but about technology, science and innovations as well

OFFER

Presentation of our achievements, projects, acquired experience and stable market position

SMART BUILDING

Modular, passive houses, plus-energy buildings are the modern civil engineering, that transforms our cities and improves the standard of living of their inhabitants

SMART CITY

We present interesting solutions, which smart agglomerations cannot operate without. Check out our inspirations!

TOURISM

Travelling is an important shaping element of our personality and worldview. It opens us up to other cultures and people from all over the world. We promote Polish and foreign tourism.

UKRAINE

We promote regions of friendly countries. We present regional values that we can explore.

Kanały

Dlaczego my?

Jesteśmy grupą ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, wyspecjalizowanych w realizacji projektów z sektora energetyki odnawialnej, innowacyjnych technologiach oraz na rynku pojazdów elektrycznych. Zatrudniamy szereg fachowców i ekspertów, oferujemy wsparcie na każdy etapie projektowym.

O nas

Green.TV jest to nowa platforma utworzona przez grupę ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, wyspecjalizowanych w realizacji projektów z sektora energetyki odnawialnej, innowacyjnych technologiach oraz na rynku pojazdów elektrycznych.

Cel

Naszym celem jest poszerzenie wiedzy społecznej dotyczącej korzyści z odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnego transportu oraz prezentowanie dobrych praktyk we wdrażaniu projektów z dziedziny OZE. Prezentując nasze osiągnięcia i sukcesy inwestycyjne pragniemy pobudzić inicjatywę społeczną związaną z rozwojem OZE oraz pokazać, że zrównoważony rozwój w dobie dzisiejszych czasów jest rzeczywiście możliwy.

Współpraca

Zapraszamy do współpracy wszystkie przedsiębiorstwa, placówki administracyjne oraz naukowe oraz ekspertów z sektora OZE, nieskoemisyjnego transportu oraz IT. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy, zapraszamy również od wysyłania i publikowania na naszej stronie wszystkich innowacyjnych projektów oraz inicjatyw z tego sektora.

Channels

WHY US?

We are a group of experts with many years of experience, specializing in projects implementation from the renewable energy sector, innovative technologies and electric vehicle market. We employ a number of experts and professionals, we provide support at every stage of the project.

ABOUT US

Green.TV is a new platform created by a team of highly-skilled experts. Our team has extensive experience in project management in numerous areas of interest, most notably renewable energy solutions, innovative technologies and electric vehicles.

GOALS

Our main objective is to broaden our knowledge about benefits of renewable energy sources (res), low emission transport, and presenting good practices in the implementation of res projects. Presenting our achievements and investment successes, we wish to stimulate a social initiative related to the development of res and to show that sustainable development nowadays is indeed possible.

COOPERATION

We are interested in cooperating with companies, institutions and research centers, as well as experts in the sectors of renewable energy, low-emission transport and it. we look forward to all forms of cooperation. Moreover, we would love to hear about innovative projects and initiatives form those areas of interest.